';

Έρανος Αγάπης

Έρανος Αγάπης

Μποροῦμε μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας (www.imml.gr)
ἀκολουθῶντας τὶς σχετικὲς ὁδηγίες νὰ κάνουμε τὴν ὅποια μικρὴ ἢ μεγαλύτερη
προσφορά μας εἴτε μὲ κατάθεση σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, εἴτε μὲ ταχυδρομικὴ
ἐπιταγή, εἴτε μὲ ἠλεκτρονικὴ κατάθεση διαδικτυακά.

Ιερός Ναός Αγίων Μυροφόρων Παλλήνης (Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο)