Ιερείς

π. Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

π. Χρήστος Κοκκινάκης

Ιεροψάλτες

κος Δημήτριος Μπριασούλης

κος Γρηγόριος Γιαμπάνης

κος Δημήτριος Περσυνάκης

Διαχειριστική Επιτροπή Ι.Ναού

Πρόεδρος:

π.Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

Τακτικά Μέλη:

κος Σωτήριος Αποστολόπουλος

κος Παναγιώτης Χριστοδούλου

κος Θωμάς Τραγάκης

κος Δημήτριος Μπιλιάνης

κα Αστερούλα Θερμού

κος Δημήτριος Φραγκογιάννης

Image module