ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Ι.Ν. ΑΓ.ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ…