Ηλικίες: για όλες

Διδάσκοντες: κ.Δημήτριος Μπριασούλης / π.Τριαντάφυλλος Γεροντάκης