ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο/Η Ανάδοχος πρέπει οπωσδήποτε να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. Την ορθόδοξη χριστιανική του ιδιότητα πρέπει να την αποδείξει και με την προσκόμιση Βαπτιστηρίου ή Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως-Βαπτίσεως. Εαν είναι έγγαμος, πρέπει οπωσδήποτε να έχει τελέσει Θρησκευτικό Γάμο. Όλα αυτά θα πρέπει να ισχύουν, διότι ο ανάδοχος είναι ο εγγυητής της ορθόδοξης πίστης για το βρέφος που θα βαπτιστεί.
Οι γονείς οφείλουν να προσέλθουν νωρίτερα στο γραφείο του Ιερέα (το αργότερο 20 λεπτά πριν από την Βάπτιση) με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες και την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού για την γραφειοκρατική τακτοποίηση της βαπτίσεως μαζί με τον/την ανάδοχο.
Ο στολισμός πρέπει να είναι διακριτικός και κυρίως ν’ αποφεύγονται εντός και εκτός του Ιερού Ναού μπαλόνια ή οτιδήποτε άλλο προσβάλει την ιερότητα του χώρου.
Η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση του μυστηρίου θα πρέπει να γίνει διακριτικά, χωρίς να διαταράσσεται η ιερότητά του. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη εκ μέρους σας η σχετική σύσταση στο συνεργείο που θα επιλέξετε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.
Τα βαπτιστικά ρούχα και κυρίως τα φωτιστικά (εσώρουχα) πρέπει να είναι χρώματος λευκού, γιατί συμβολίζουν την φωτεινότητα του βαπτιζομένου.
Ο/Η νεοφώτιστος πρέπει να πλυθεί μετά την συμπλήρωση τριών ημερών από την βάπτισή του και το νερό να συλλεχθεί και να ριχθεί στο χωνευτήριο του Ναού ή στη θάλασσα. Το ίδιο πρέπει να πράξετε και με το πλύσιμο των βαπτιστικών ρούχων.
Τέλος, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή catering.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.
Δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων των γονέων
Εαν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία, απαιτείται δήλωση μεταβίβασης βαπτίσεως από τον εφημέριό τους.
Σε περίπτωση απουσίας από τη Βάπτιση ενός εκ των 2 γονέων, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του για την ονοματοδοσία με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του.

Τα δικαιολογητικά αναλυτικά δίδονται από τον εφημέριο του Ι.Ναού με το κλείσιμο της ημερομηνίας του Μυστηρίου.