Εκτός από τον κεντρικό Ιερό Ναό των αγ.Μυροφόρων υπάρχουν τρία ακόμα παρεκκλήσια τα οποία βρίσκονται τα μεν δύο στον γυναικωνίτη του Ναού, το δε τρίτο στο υπόγειο του Ναού.
1. Παρεκκλήσιο της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας
Image module
2. Παρεκκλήσιο της Οσίας Σοφίας της ασκησάσης εν Κλεισούρα
Image module
3. Παρεκκλήσιο του Οσίου Σάββα του εν Καλύμνω
Image module