Φωτογραφίες από το εξωτερικό του Ιερού Ναού…
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Φωτογραφίες από το εσωτερικό του Ιερού Ναού…
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Λεπτομέρεια από τους ξυλόγλυπτους πολυελαίους…
Image module
Image module
Image module
Image module
Η απέραντη θέα από το προαύλιο του Ι.Ναού…
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Δύο μεγάλοι χώροι για parking
Image module
Image module
Αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις αγιογραφίες του Ναού…
Image module
Image module
Image module
Image module