Ιερείς

π. Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

π. Χρήστος Κοκκινάκης

Ιεροψάλτες

κος Δημήτριος Μπριασούλης

κος Σταύρος Καρανικόλας

κος Δημήτριος Περσυνάκης

Διαχειριστική Επιτροπή Ι.Ναού

Πρόεδρος:

π.Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

Μέλη:

κος Χρήστος Παπαθανασίου

κος Δημήτριος Φραγκογιάννης
κος Κωνσταντίνος Γερασιμόπουλος
κος Αθανάσιος Χούπας

κος Δημήτριος Μπιλιάνης

κος Ηλίας Μπρέζας

Image module