Ιερείς

π. Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

π. Χρήστος Κοκκινάκης

Ιεροψάλτες

κος Δημήτριος Μπριασούλης

κος Σταύρος Καρανικόλας

κος Δημήτριος Περσυνάκης

Διαχειριστική Επιτροπή Ι.Ναού

Πρόεδρος:

π.Τριαντάφυλλος Γεροντάκης

Μέλη:

κος Χρήστος Παπαθανασίου
κος Δημήτριος Φραγκογιάννης
κος Δημήτριος Μπιλιάνης
κος Κωνσταντίνος Κατούδης
κος Κωνσταντίνος Γερασιμόπουλος
κος Αθανάσιος Χούπας
κος Δημοσθένης Βαρούνης
κος Θωμάς Τραγάκης

Image module