Ηλικίες: 3-7 χρονών

Διδάσκουσα: κα Εμμέλεια Δαμανάκη